czechy ciekawe miejsca w kraju

Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego brzasku graniczy z Polską, od zachódu natomiast północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, zaœ od płomiennego wschódu ze Słowacją. Stolicą oraz największym miastem Czech istnieje Praga. Kraj komponuje się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw a czeskiej części Śląska. Na nawierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln jednostek, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie wydziela się na czternaście kantów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem zacna o tolerancyjnym układzie szczebli, bazującym na rozwiązłej rywalizacji ekip oraz ruchów taktownych. Głową państwa istnieje prezydent. Naczelnym organem potęgi legislacyjnej istnieje parlament z Izbą Poselską zaœ Senatem, siły wykonawczej stopień z czternastoma ministerstwami, i jurysdykcyj sądowniczej Sąd Konstytucyjny a Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, żony Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej. czechy ciekawostki Czechy ciekwostki Według Banku Światowego Czechy przylegają do 31 najbogatszych brzegów świata pod względem dochodów per capita. Procent domowników Republiki Czeskiej żyjących wobec progu ubóstwa jest znikomy. Czechy uzewnętrzniają stosunkowo nierozległy rząd nierówności w przychodach pomiędzy najbogatszymi zaœ najbiedniejszymi mieszkańcami zaœ względnie równoważoną redystrybucję majątku. Bezrobocie jest od dłuższego czasu na podłym poziomie, poważnie wobec średniej obrębków rozciągniętych. W rejestrze śladu ekologicznego Czechy są w skonfrontowaniu do pozostałych kantów rozłożonych pokaŸnie mniejszym dłużnikiem ekologicznym. Według Indeksu Transparency International z 2013 r. Czechy absorbują 5. położenie wśród najbardziej przekupionych kantów w UE. W 2008 r. Czechami pobudzał zastój oszczędny, natomiast gospodarka czeska pogrąża się w stabilizacji. Czechy ciekawostki Nazwa Czechy (czes. Čechy) pojawia się po cios naczelny w źródłach pisanych w IX wieku. W 1777 roku pojawia się młodsza nazwa Česko, będąca efektem biegów słowotwórczych zachodzących dopiero w języku czeskim. Po 1993 roku przystało się zastosować wymienię Čechy jak określenie Czech właściwych, podczas gdy Česko miało oznaczać jednakowy brzeżek, wspólnie z Morawami i tzw. Śląskiem Czeskim. Podział ten jest czysto dowolny natomiast niego istnieje ściśle szanowany. Szczególne kontrowersje nazwa obrębka wytwarza na Morawach, ze powodu na zwietrzenie odrębności etnicznej części Morawian[18">, oraz wcześniejsze przymiarek uczynienia nazw kraju jak Republiki Czeskomorawskiej[19">. Czechy ciekawostki Współcześni językoznawcy sumują okreœlę Czechy z rdzeniem čel-, w którym miało dojść do wyrazistej inwersji l w chь. Rdzeń ten występuje też w wielu innych słowach, np. čeleď (czeladź) natomiast člověk (człowiek). Liczne przykłady w jeżykach słowiańskich zezwalają sadzić, iż nazwa wykreowana z rdzenia čel- i hipokorystycznego morfemu -chь dysponowała archaicznie oznaczać „członka klanu, ziomka” bądŸ poniekąd „człowieka”. Nazwą ową serwowało się jedno czyli więcej plemion słowiańskich zamieszkujących w okresie średniowiecza Kotlinę Czeską.czechy ciekawostki. Łacińska nazwa Czech – Bohemia (Boiohaemum), wywodzi od nazw celtyckiego plemiona Bojów, jacy przebywali Kotlinę Czeską w czasie zamierzchłym. Od nazw łacińskiej pochodzi także niemiecka nazwa kancie Böhmen oraz francuska Bohême. Stąd taż cyganeria, w znaczeniu bohema artystyczna.czechy ciekawostki